Privacyverklaring Podotherapie Propuls

Met deze privacyverklaring wil Podotherapie Propuls u als patiënt informeren over de wijze waarop wij als zorgverlener omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens. Het waarom van de vastlegging, verwerking en uitwisseling van uw gegevens met andere partijen (zorgverleners en uw zorgverzekeraar) wordt hieronder nader toegelicht. Tevens informeren wij u over uw overige wettelijke privacyrechten.

Welke gegevens verwerken wij?

In het kader van onze dienstverlening verwerkt Podotherapie Propuls van u de volgende persoonlijke gegevens:

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wat is de bewaartermijn van uw medische gegevens?

Podotherapie Propuls is wettelijk verplicht uw medische gegevens 15 jaar te bewaren.

Overige Privacyrechten

Voor het uitoefenen van uw rechten kunt u een verzoekformulier aanvragen, invullen en indienen bij Podotherapie Propuls. Binnen uiterlijk 3 maanden zal aan uw verzoek gehoor worden gegeven.

Op welke wijze beveiligd Podotherapie Propuls uw gegevens?

Podotherapie Propuls neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn or er zijn aanwijzingen van misbruik, neemt u dan contact met ons op via 024 - 358 64 87 of via info@podotherapiepropuls.nl

 

Deze Privacyverklaring als PDF bestand downloaden